Fakta #

Föreningen finns i Göteborg och bildades 2005. Samma år köptes fastigheten på Gröna Gatan 27-39 i Majorna. Fastigheten omfattar totalt 8927 kvm uppdelat på:

 • 88 lägenheter varav 7 hyresrätter
 • 6 lokaler
 • 47 garageplatser
 • 6 parkeringsplatser
 • 4 moped/MC-platser

Samtliga lägenheter är köpta eller uthyrda. Av lokalerna är 5 st uthyrda till diverse olika verksamheter medan en disponeras av styrelsen och som övernattningsrum.

Föreningens mål och visioner är att driva fastigheten ekonomiskt och miljövänligt. Alla som bor i fastigheten ska trivas och förhoppningen är att kunna erbjuda delägarna möjlighet till rekreation och samvaro, i form av gårdsfester och arbets- och intressegrupper. Föreningen ska även verka för en positiv anda genom att erbjuda bra service samt adekvat och regelbunden information.

Föreningens organisationsnummer är 716445-1382.

Styrelse #

Kontakta föreningens styrelse

Lägg en undertecknad skrivelse i brevlådan på entréplan i uppgång 27 eller e-posta till info@gronagatan.se. Ärenden som kräver styrelsebeslut behandlas på styrelsemöte, vilka i regel hålls en gång i månaden.

Gäller det felanmälan, se istället sidan Service & fel.

Föreningens styrelse 2022/2023 är:

Anders Hill (ordförande)

Elin Örnell Tömmervik (vice ordförande)

Jenny Johansson (sekreterare)

Gunnar Oledal (vice sekreterare)

Walle Grünewald (ekonomiansvarig)

Petra Holmér (ledamot)

Peter Eriksson (ledamot)

Valberedning #

För närvarande finns ingen valberedning. En sådan kommer att tillsättas inför det att en ny styrelse ska väljas.

Stadgar #

Andrahandsuthyrning #

Brf. Gröna Gatan 27-39 policy för andrahandsuthyrning

Vad räknas som andrahandsuthyrning?

Som andrahandsuthyrning räknas när annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten, alltså även fall där någon i bostadsrättshavarens familjekrets lånar lägenheten. Partiell uthyrning till inneboende som inte självständigt nyttjar lägenheten räknas inte som andrahandsuthyrning, och kräver således inte föreningens medgivande.

Form för ansökan

 • Ansökan skall göras på därför avsedd blankett som tillhandahålles av HSB Göteborg.
 • Ansökan måste för att behandlas innehålla uppgift om andrahandshyresgästens namn, och även i övrigt vara komplett ifylld.
 • Ansökan lämnas i föreningens brevlåda, eller skickas till info@gronagatan.se
 • Eventuella intyg skall bifogas till ansökan.

Andrahandsuthyrning till juridisk person och byte av hyresgäst

 • Föreningen godkänner inte andrahandsuthyrning till juridisk person.
 • Godkänd andrahandsuthyrning gäller enbart för den hyresgäst som ansökan avser. Om bostadsrättshavaren önskar hyra ut till annan hyresgäst måste en ny ansökan göras.

Tider

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i maximalt ett år i taget. Vid längre önskad uthyrningstid måste förnyad ansökan göras innan tiden löper ut.

Skäl till andrahandsuthyrning

Föreningen beviljar andrahandsuthyrning när skäl som exempelvis nedanstående åberopas:

 • Studier eller tillfälligt arbete på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Militärtjänstgöring
 • Vård av nära anhörig på annan ort
 • Provsamboskap
 • Uthyrning till närstående under begränsad tid

Beslutsgång

Inkomna ansökningar behandlas vid nästkommande styrelsemöte, varefter sökanden meddelas styrelsens beslut.

Avgift

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse med 10 procent av ett basbelopp per år.

Blankett

Länk till HSB:s blanketter

Mäklarinformation #

Tjena! Här lägger vi info för mäklare att använda när dom ska göra prospekt och sånt

Webbsidan byggd av världens bästa hacker, Gunnar Oledal, 2022