Service & felanmälan #

Felanmälan

Boende på Gröna Gatan 27-39 gör felanmälan via HSB:s webbplats eller på telefon 010-442 24 24

Fastighetsskötare

Föreningen har avtal med HSB om fastighetsskötsel och tillsyn. Eftersom vi är en bostadsrättsförening så har alla delägare ett egenintresse av att vårda fastighet och gård på bästa möjliga sätt.

TV/bredband

Föreningen har avtal med Tele2 och alla lägenheter har “tre hål i väggen” för TV, radio, bredband och telefoni. Se tele2.se för mer information.

Rumstemperaturen #

Rätt rumstemperatur

Tänk på att kalla element inte behöver betyda att något är fel. När temperaturen i din lägenhet är 20 grader eller mer ska elementen vara kalla. Om termometern visar 20 grader eller mer är temperaturen i din lägenhet rätt.
Du kan också känna på rören som kommer upp från golvet och går till varje element. Detta är matningsrören för varmvattnet och de löper runt i golvsockeln i hela lägenheten. Temperaturen i matningsrören beror på hur kallt det är utomhus.

Mätning av temperaturen

Så här kan du själv kontrollera att du har rätt temperatur i din lägenhet.

Mät temperaturen mitt i rummet, en meter ovanför golvet. Viktigast är att mäta i vardagsrum och sovrum. Mät gärna flera rum och notera temperatur och tidpunkt. Om termometern visar lägre än 20 grader flera dagar i rad så ska du kontakta HSB för att få en noggrann mätning med bransch-godkända mätinstrument. Se ovan hur du kontaktar HSB. Denna mätning ligger sedan till grund för vad som behöver åtgärdas i din lägenhet.

Tips för rätt temperatur

  • Det är bra att själv tänka på möbleringen. Luften ska cirkulera fritt runt elementen.
  • En soffa framför elementet hindrar värmecirkulationen. Dra ut den någon decimeter.
  • Ett bord vid fönster kan hindra luftens cirkulation så att elementet bara värmer luften under bordet.
  • En tjock gardin framför elementets termostatventil kan stänga inne den varma luften och lura termostaten att sänka värmen på elementet.
  • Vädring vid kall väderlek ska ske snabbt och effektivt. Annars kan temperaturen i din lägenhet påverkas.

Riktvärden, bostadslägenhet

Lägsta tillåtna lufttemperatur= 18 grader
Lägsta temperatur för känsliga personer= 20 grader
Lägsta tillåtna golvtemperatur= 16 grader
Rekommenderad lufttemperatur= 20-23 grader
Rekommenderad lufttemperatur för känsliga personer= 22-24 grader

Webbsidan byggd av världens bästa hacker, Gunnar Oledal, 2022