Infoblad maj

Publicerat: 2023-05-12T07:23:04

Måsar på taket

Styrelsen har tecknat avtal angående åtgärder för att få bort måsarna på taket.

Laddpunkter i garaget

Laddpunkterna i garaget har nu tagits i bruk.

Styrelsen vill även passa på att tacka alla som medverkade på trädgårdsdagen!

Infoblad April

Publicerat: 2023-04-24T21:34:43

Årsstämma

Den 16/5 k1. 19.00 kommer det hållas årsstämma i lokalen Karl-Johan i Dalheimers hus. Anmälan sker senast 9/5 genom mejl till info@gronagatan.se alternativt genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i entrén i uppgång 27. Ange hur många som kommer. Observera att detta endast avser medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Trädgårdsdag

Styrelsen påminner om trädgårdsdag den 7/5 då vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren.

Laddpunkter i garaget

Vi hoppas att snart kunna starta möjligheten att använda installerade laddpunkter i vårt garage. Om ni inte redan anmält intresse för att snarast påbörja detta så kontakta oss genom att mejla till info@gronagatan.se

Påminnelse om skötsel av tvättstugor

Vi påminner om att tvättstugorna ska rengöras efter varje användning. Detta innefattar:

  • Sopa och våttorka golven.
  • Torka av maskiner och bänkar samt inne i torktumlaren.
  • Ta bort ludd och torka av filter

Extra extra!

Publicerat: 2023-04-06T17:09:00

Årsstämma

Den 16/5 kl. 19:00 kommer det hållas årsstämma. Styrelsen återkommer med information om lokal. Motioner lämnas senast 2/5 till info@gronagatan.se

Trädgårdsdag

7/5 kommer vi ha trädgårdsdag där vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren. Mer information kommer längre fram.

Laddpunkter i garaget

Detaljer kring debiteringslösning för laddpunkterna i garaget håller på att utformas. När det är klart kommer laddpunkterna att kunna tas i bruk.

Infoblad Februari

Publicerat: 2023-02-26T22:42:37

Matkällarförråd

De förråd som inte är uthyrda kommer att öppnas och tömmas. Allt som står löst i förråd som inte
omfattas av hyresavtal kommer att slängas. Har du ett förråd som inte omfattas av avtal kan du
kontakta HSB

Snörasskydd

Styrelsen beslutade innan vintern att montera snörasskydd på låghusen. Dessa är nu på plats

Gången utanför förskolan Vildrosen

Styrelsen beslutade i slutet av förra året att iordningställa gången utanför förskolan Vildrosen
Detta gjordes tidigare under vintern.

Ny belysning utanför garageporten

Ny belysning kommer monteras utanför garageporten inom kort.

Ny webbsida

Publicerat: 2022-11-06T17:50:53

Tjena! Nu är nya webbsidan för bostadsrättsföreningen uppe och snurrar. Här kan du hitta info som berör föreningen och de som bor i fastigheten. Infobladen kommer också att publiceras här.

Webbsidan byggd av världens bästa hacker, Gunnar Oledal, 2022